>

usluge

S.Z.R. METAL se bavi popravkom svih delova od čelika i drugih materijala . Vršimo uslužno struganje, glodanje i druge vrste mašinske obrade kao i poboljšavanje materijala u vidu termičke obrade. Takođe radimo zavarivanje čeličnih delova, delova od sivog liva i aluminijuma.

S.Z.R. METAL

Bavimo se popravkom svih delova od čelika i drugih materijala. Vršimo uslužno struganje, glodanje i druge vrste mašinske obrade kao i poboljšavanje materijala u vidu termičke obrade. Takođe radimo zavarivanje čeličnih delova, delova od sivog liva i aluminijuma.

  • Vršimo remont i popravku poljoprivrednih mašina kao sto su kukuruzne i žitne sejalice, špartaci i ostale mašine.
  • Popravka hidrauličnih creva visokog i niskog pritiska.
  • Izrada i popravka raznih spirala i spiralnih segmenata.
  • Zamena guma na komušačkim valjcima.
  • Zamena sredine na puznom transporteru od zmaja 142
  • Sa ponosom možemo da kažemo da u vrlo kratkom roku odrađujemo sve poslove na najvišem nivou kvaliteta.